skip to Main Content

Həkim fleboloq nə ilə məşğul olur?

Həkim Fleboloq Nə Ilə Məşğul Olur?

Həkim fleboloq kimdir, hansı xəstəlikləri müalicə edir?

Həkim fleboloq flebologiya sahəsi üzrə çalışan həkimə verilən addır. Flebologiya damar xəstəliklərinin öyrənilməsi və onların müalicəsi ilə məşğul olan elm sahəsidir. Yunan dilindən tərcümə olunan “flebologiya” (phlebos – damar, logos-elm) sözü damar sistemindən bəhs edən elmdir.

Bu elm sahəsi damar sisteminin xəstəliklərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur. Bu sahədə ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri ayaqların varikoz damarlarıdır. Bu xəstəliyin baş vermə səbəbi varikoz damarların divarının nazikləşməsi və onun tonusunun azalması, həmçinin damarların qapaq aparatının fəaliyyətində baş verən dəyişikliklərdir. Sağlam insanın damarlarındakı qapaq aparatının fəaliyyəti vasitəsilə qan ürəyə doğru axın edir.

Həkim-fleboloq pasiyentin ətraflı anamnezini toplayaraq (varikoz damarlarından əziyyət çəkən qohumlar varmı; varikozun ağırlaşdıran səbəblərdən oturaq iş və passiv həyat tərzi keçirilirmi; hamiləlik və ya doğuş olubmu və s.) araşdırır.

Müayinənin məqsədi ayaqlarda varikoz damarların xarakteristikasına aid olan dəyişiklikləri müəyyən etməkdir. Məsələn, kapilyar “ulduzcuqların” varlığı. Müsahibədən sonra həkim – fleboloq instrumental üsullara keçir. Tamamilə ağrısız və qeyri-invaziv prosedur olan Rəngli Doppler ayaq damarlarının funksional vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Beləliklə, pasiyent haqqında lazım olan bütün məlumatları bilən həkim, instrumental tədqiqat üsullarını sərf edərək, varikoz damarların diaqnozunu qoyur. Həkim-fleboloq müalicəni təyin edir (müalicə konservativ üsullarla və ya zəruri hallarda əməliyyatla aparılır) və ayaqlarda varikoz damarların ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün tövsiyələr verir.

Suallarınızı həkimlərimizə ünvanlayın

Back To Top